Open huis 2018

Adres: 't Paviljoen, Grebbeweg 103-105, 3911 AV Rhenen, 0317-619003, info@paviljoen.nl.

Tijd: 14.00-17.00 uur. Om 14.30 en 16.00 uur Uitleg/lezing over de opleiding, cursussen en bijscholing.

Datum: nader te bepalen.

 Wat is er te doen?

  • Kennis maken met Kinesiologie/spiertesten door ervaren therapeuten en studenten.
  • Informatie over de 4 jarige SNRO erkende HBO conforme Bachelor niveau opleiding tot Kinesioloog
  • Informatie over onze deelopleidingen MBK en Touch for Health en Praktijkvoering
  • Informatie over bijscholing voor het Abituriëntenregister en de CPION erkende MBK en PsBK volgens de Plato eindtermen
  • Inkijk lesmateriaal en gelegenheid tot vragen stellen aan docenten en studenten
  • Uiteraard mogelijkheid tot aanmelding voor de studie, bijscholing of deelopleiding
Aanmelden: via info@schoolvoorkinesiologie.nl

Wil je zo lang niet wachten? Bel of mail met het secretariaat of de coördinator. zie contact.
foto Paviljoen kopie