HBO Bachelor conforme Opleiding tot Kinesioloog

hbo-conform-opleiding def mail

Hoe word ik Kinesioloog? 

Als toelatingseis geldt een vooropleiding op Havo of Mbo-4 niveau. 

In totaal omvat de opleiding 240 studiepunten of EC (European Credits) verdeeld over 4 studiejaren in deeltijd. De in totaal 73 lesdagen worden voornamelijk in weekenden gegeven buiten de nationale schoolvakanties om.

Om beëdigd te kunnen worden in een beroepsorganisatie en de titel te mogen voeren van Kinesioloog, kent de opleiding 3 fases:

1. De Propedeuse

2. De Postpropedeuse 

 • 1 jaar Kinesiologie gevolgd door de 2 jarige Praktijkleerperiode

3. De Afstudeerfase

Het cursusrooster voor de opleiding tot Kinesioloog.

Om je Aan te melden voor de 4 jarige opleiding. Ben je al ervaren kinesioloog, maar heb je geen afstudeerdiploma op hbo-niveau? Vraag dan eerst een screening van je vooropleiding aan om zo vooraf zicht te hebben op de vrijstellingen die je krijgt.

Bij de NSK richten we ons globaal op het Beroepsprofiel Kinesioloog wat de 'Beroepsvereniging voor Kinesiologie' hanteert op de door hen geformuleerde Beroepscompetenties.
Paviljoen in sneeuw

Propedeuse

60 studiepunten, 1e leerjaar

 • Touch for Health 1-4 aangevuld met Metaforen en Hologrammen van de TfH om te zorgen dat je diepgaand kennis maakt met het spiertesten en behandelen.

 • CPION erkende Medische basiskennis op Hbo-niveau, het fysieke deel, om te zorgen dat je 'pluis' en 'niet-pluis' kunt onderscheiden en een volwaardig gesprekspartner bent van je cliënt, maar ook van andere behandelaars. Dit zijn 25 studiepunten van in totaal 72 van de gehele erkende PsMBK.

 • Diverse toetsmomenten middels behandelverslagen maken, essay schrijven en een Propedeuse examen.

Postpropedeuse

1 studiejaar verdere verdieping in:

 • Kinesiologie, Creatief leren testen en balanceren!
 • Therapeutische vorming om te zorgen dat je een volwaardig therapeut wordt. (onderdeel PsBK)
 • Orthomoleculaire geneeskunde opdat je volwaardige voedingsadviezen kunt geven indien nodig.
 • Praktijkvoering om je tot zelfstandig ondernemer op te leiden.

2 studiejaren Oefenpraktijk

 • Leer- en Oefenpraktijk (160 uur). Je loopt stage in je eigen op te zetten praktijk en wij volgen en begeleiden je daarin nauwgezet. 

 • Diverse supervisie en intervisie momenten om je hele proces tot volwaardig therapeut goed te begeleiden.

 • Terugkom dagen.

Afstudeerfase

 • Deze fase wordt gevormd door het tweede jaar van je Leer- en Oefenpraktijk
 • Minimaal 4 terugkomdagen
 • Inleiding in de Psychologie en Psychopathologie als laatste onderdeel van de CPION erkende MBK en PsBK
 • Supervisie en intervisie
 • Praktijkwerkstuk
 • Praktijkexamen