Annuleringsvoorwaarden

Deze annuleringsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing voor huidige NSK studenten. 

DE BEROEPSOPLEIDING WORDT M.I.V. SEPTEMBER 2019 VOORTGEZET BIJ INSTITUUT CAM, onder de voor hen geldende accreditaties: https://instituut-cam.nl/opleidingen/kinesiologie/   

NIEUWE STUDENTEN VALLEN ONDER DE ANNULERINGSVOORWAARDEN VAN INSTITUUT CAM.

Afmelding en Restitutie

Bij annulering van een module door de NSK vindt volledige restitutie van het cursusgeld plaats. 

Afmelding voor een gehele module of lesdag:

Indien je zelf afzegt voor een module of lesdag ben je:

  • Tot 6 weken voor aanvang van de eerste les van de module geen lesgeld verschuldigd.
  • 6- 2 weken voor aanvang van de 1e les van de module verplicht 50% van het lessgeld te voldoen.
  • Korter dan 2 weken voor aanvang van de 1e les van de module ben je tot betaling van de gehele cursusprijs verplicht ongeacht de reden van afmelding. 
  • Afmelding dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van de opleiding via een e-mail met ontvangstbevestiging.
  • Voor uitgebreider informatie zie de Algemene Voorwaarden.