HBO conform Medische Basiskennis in één jaar te halen!

De Medische Basiskennis aan de NSK is CPION geaccrediteerd op HBO conform niveau.

DIT ONDERDEEL WORDT M.I.V. SEPTEMBER 2019 VOOR NIEUWE STUDENTEN VOORTGEZET BIJ INSTITUUT CAM. VOOR INFORMATIE EN AANMELDING: http://instituut-cam.nl/opleidingen/

Deze is in 1 studiejaar te voltooien. 

De CPION erkende MBK deelopleiding (42 EC) bestaande uit de onderwijseenheden:

  1. MBK 11 lesdagen en 2 deel-examens 
  2. Inleiding Psychologie en Psychopathologie (IPP) 4 lesdagen en 1 examen
  3. Juridische aspecten, 1 lesdag
  4. Ethiek, 1 lesdag

Investering: Voor € 2425,- (inclusief alle examens, excl. literatuur, inschrijfkosten en CPION bijdrage € 105,00) kunt u nu uw CPION erkende MBK behalen. Gespreide betaling mogelijk. 

Docenten: Docent MBK is drs. Eveline van der Wel, doctorandus Geneeskunde, doctorandus Bedrijfskunde en Orthomoleculair geneeskundige, zeer ervaren docente en bekend met de Kinesiologie methode. 

Docent IPP is Ad van Vugt, erkend supervisor en zeer ervaren docent.

Verplichte literatuur:

  • Grégoire: Inleiding in de anatomie en fysiologie van de mens, bij voorkeur de laatste druk 
  • Coelho: Medisch Woordenboek of Pinkhof: Medisch woordenboek
  • De Merck Manual, hèt handboek voor geneeskunde! ISBN 9789031343003 Nederlandse versie.
  • Psychiatrie toegelicht van Laura H.W.M. Kaiser, ISBN 9789044121599 Garant.
  • Vuurman & Watervrouw, Dr. Silvana Schwitzer, ISBN: 906030599X

Locatie: ‘t Paviljoen, Grebbeweg 103-105, 3911 AV Rhenen naast Ouwehands Dierenpark. Centraal in het land gegeven in Rhenen (tussen A12 en A15 in).

Studiebelasting: De deelopleiding MBK is 42 EC. Elke lesdag vereist minimaal vier dagdelen zelfstudie. De stof dient te worden doorgelezen, maar ook geleerd in voorbereiding op het eerste deelexamen na de eerste vijf lessen en het eindexamen.

Vrijstelling: Voor het volgen van de onderwijseenheid Medische Basiskennis wordt vrijstelling verleend aan studenten die een vooropleiding hebben die vermeld wordt op deze lijst. Studenten die ten genoegen van de directie van de school kunnen aantonen dat zij elders een CPION geaccrediteerde HBO bachelor MBK opleiding hebben genoten, kunnen eveneens voor vrijstelling in aanmerking komen.

Nieuws over de geldigheid van oude reguliere MBK/PsBK vooropleidingen en toelating tot het Abituriënten register van CPION of SNRO.