Binnen de NSK zijn diverse personen actief:

Alle zijn bereikbaar via het secretariaat op info@schoolvoorkinesiologie.nl.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding is in handen van de waarnemend coördinator Jeannette Wensink (tevens secretariaat).

Bestuur

Het bestuur van de stichting NSK bestaat minimaal uit een voorzitter met daarnaast een penningmeester en secretaris.

 • De voorzitter houdt de grote lijnen qua regelgeving in de gaten. Toezicht houden op de uitvoering van het beleid conform de wettelijke kaders en kwaliteitsnormen. Te denken valt hierbij aan de kaders van de FONG, CRKBO, CPION, SNRO, beroepsorganisaties etc., maar ook aan het organisatorisch beleid: Taken, rollen en bevoegdheden, overleg structuur en communicatie, veiligheid, inspraak en beroepsregeling. 
 • Gezamenlijk houdt het bestuur zich bezig met het maken van beleid op het terrein van financiën, onderwijs en kwaliteit van de opleiding.
 • Samen met het bestuur levert elke docent een bijdrage aan het opstellen van een jaarplan, een jaarverslag en indien nodig een verbeterplan voor de NSK.

Van de bestuurders wordt verwacht dat zij affiniteit en/of ervaring hebben met Natuurgeneeskunde, Touch for Health c.q. Kinesiologie, met besturen en met beroepsonderwijs.

Voorzitter: dhr. Henk Klein Kranenburg

Vicevoorzitter: Mw. Helen Derksen

Penningmeester: Mw. Dorette Valk

Secretaris: Mw. Hennie Dekker-Kattouw

Lid: Mw. Gerda Wilmink

Vertrouwenspersonen

 • De heer Ad van Vugt
 • Mevrouw Mirjam Kuster

Examinatoren Kinesiologie

  • Lilian Beeks-Vergroesen
  • Henk Hekstra
  • Hetty Holtus
  • Dick Mendels
  • Paulien de Roos
  • Theresi Smeijsters
  • Ruth Walter
  • Jeannette Wensink   Examencommissie/ Toelating

   1. Erwin Pouw
   2. Michelle Nijboer
   3. Henk van der Sluis
   4. Eloditte Waaldijk
   5. Vacature

   De adviseur van de opleiding is aanwezig bij vergaderingen om vragen te beantwoorden en zaken toe te lichten. Zo zijn de communicatielijnen kort.   Klachtencommissie

   De school kent een eigen klachtencommissie, die kan worden geraadpleegd in het geval dat een conflict of klacht niet in den minne kan worden opgelost tussen de direct betrokkenen.

   De klachtencommissie bestaat uit:

   • Mw. Mr. Carine M. Nederveen, juriste, tevens voorzitter van de commissie
   • Mw. Diane Dijt, Kinesioloog en oud-student van de opleiding
   • Dhr. Wolter van Overbeeke, instructeur TfH, erelid BvK

   Opleidingscommissie

   • docenten Ruth Walter en Theresi Smeijsters
   • studenten Saskia van Leeuwen, Jeannet Komen, Sifra Sluis

   Werkveldadviescommissie

   • Hennie Dekker-Kattouw
   • Carin Blanckenborg-Wopereis
   • Vacature