Visie op onderwijs en leren

Om kinesioloog te worden dien je te leren met Hoofd, Hart en Handen

Leren is een continu proces waarbij je naast de kennis (Hoofd) die je opdoet, ook emotioneel geraakt wordt (Hart) en vaardigheden moet ontwikkelen (Handen). Emoties en ervaringen kunnen leerprocessen bevorderen of belemmeren. Het onderwijs aan de NSK is zodanig ingericht dat deze drie aspecten steeds aan bod komen en verder ontwikkeld worden in het proces naar het beroep van Kinesioloog.

Uiteraard staan binnen ons HBO conforme onderwijs de Dublin descriptoren centraal:

a. Kennis en inzicht (hoofd)

b. Toepassen van kennis en inzicht (hoofd en handen)

c. Oordeelsvorming (hoofd en hart)

d. Communicatie (hoofd, hart en handen)

e. Leervaardigheden (hoofd, hart en handen)

Uitgangspunten wat betreft het onderwijs en leren:

1. Het leren vindt zoveel mogelijk plaats in de praktijk

2. De student is volwassen en daarmee verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces

3. In de opleiding is veel aandacht voor reflectie op het leerproces en op het eigen handelen

4. Door het werken aan beroepstaken wordt een bekwaam Kinesioloog opgeleid

5. De ontwikkeling van de student verloopt zoveel mogelijk als een continu proces

6. Leren is een actief en constructief proces

7. Leren en voelen gaan hand in hand

8. Leren vereist creativiteit en een open mind

9. Om een therapeutisch beroep te leren heb je de ander nodig

10.Leren is hard werken en vereist disciplineWaartoe leren wij?

Bij de NSK wordt je opgeleid tot startbekwaam Kinesioloog.

Methode en werkwijze: De startbekwame Kinesioloog is een natuurgeneeskundig therapeut en benadert zijn cliënten op een holistische wijze. Hij is middels het gebruik van specifieke spiertesten in staat de cliënt bewustwording en balans te bieden t.a.v. zijn zorgvraag. De afgestudeerde beschikt hierbij over kennis en vaardigheden uit de Toegepaste Kinesiologie en Touch for Health, alsmede psychosociale, medische en orthomoleculaire basiskennis en therapeutische vaardigheden.

De Kinesioloog stimuleert het zelfhelend vermogen van de cliënt. De afgestudeerde Kinesioloog begeleidt de cliënt in de optimalisering van zijn gezondheid via bewustwording van de effecten van stress, gemaakte keuzes, ervaringen, voeding en eigen overtuigingen op het welzijn van lichaam en geest. Kinesiologie kun je beschrijven een bewustzijnstherapie met gerichte interventies.

De afgestudeerde kan zich als zelfstandig ondernemer vestigen en is in staat tot samenwerking met collega's binnen de Nederlandse gezondheidszorg.